ထုတ်ကုန်လက်မှတ်

Supplier-Assessment-Certificate-(1)

ပေးသွင်းသူ အကဲဖြတ်လက်မှတ်

QA

QA

BPA FREE

BPA အခမဲ့

TEST

စမ်းသပ်ပါ။

ISO9001

ISO9001

Supplier-Assessment-Certificate-(2)

ပေးသွင်းသူ အကဲဖြတ်လက်မှတ်